Mobilní technik pojišťoven

Mobilní technik je pracovníkem, který prohlíží poškozené věci, zjišťuje rozsah poškození, ověřuje souvislost s příčinou vzniku škody a navrhuje způsob opravy. Zároveň pořizuje fotodokumentaci a provádí zápis o poškození. Materiály pořízené mobilním technikem slouží jako podklad pro likvidátora. Po nahlášení škody vás mobilní technik sám zkontaktuje a domluví si s vámi termín prohlídky vzniklé škody.


TOPlist